DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Partneři mladých hasičů

 

Město Milovice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


 

 

 


 

 

 

Mladí hasiči Milovice

Výchově mladých hasičů se SDH Milovice nad Labem věnuje 70- tých let minulého století.  Výchova a výcvik je v současné době zaměřen na prevenci požární ochrany a ochrany obyvatelstva, soutěžní činnost v požarním sportu, účast ve výtvarné a literární soutěži PO očima dětí, hry Plamen.

Družstva mladých hasičů se účastní všech soutěží III. Lysecké okrsku, soutěží pořádané OSH Nymburk a daří se nám z okresních kol postoupit do krajských soutěží, kdy se snažíme vychovat a vycvičit mladé hasiče k výkonům srovnatelnými na krajské úrovni. Dlouhodobí cíl je postoupit do republikových soutěží.

Vyškolený personál, tedy vedoucí mladých hasičů cíleně vedou mladé hasiče ke srovnatelným výkonům s heslem: " nic se nedělá na půl, ani požár se nehasí na půl, operatér neodejde od operace..."

Požární sport je sportem, který je srovnatelný s jinými sporty, kdy je i nutná i vzdělanost dětí, tedy sportovní výkony musí propojit s vědomostmi.

V rámci ČR jsou mladí hasiči jednou z nejpočetnější skupinou mladých sportovců, zastřešených pod jednou organizací tedy Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Všichni vedoucí pracují s mladými hasiči bez nároku na odměnu a to celoročně.

Mladé hasiče z 90 % podporuje Město Milovice.

SDH Milovice nad Labem pokládá výchovu mladých hasičů za svůj prvořadý dlouhodobý cíl.

 

 

 

Schůzky

Každý pátek od 16.00 hodin u zbrojnice - ul. 5.května nebo Hakenův stadion.

V zimním období tělocvična ZŠ a MŠ T. G. Masaryka.

Změny operativně na facebook - SDH Milovice děti

 https://www.facebook.com/groups/1589953257939121/?fref=ts