DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Historie SDH Milovice se píše od počátku roku 1878, kdy se sešli místní sedláci a rolníci v hostinci „U Vojtěchů“ v dnešní ulici 5. května (vedle kulturního domu) a shodli se na tom, že je potřeba ochránit majetky všech občanů a sousedů proti požárům. Domluvili se tedy na založení hasičského sboru. Stanovy sboru byly odeslány c. k. místodržitelství 25. března 1878 a schváleny byly 3. 9. 1878 pod jednacím číslem 47736. Sbor byl na svém počátku vybaven skromně, všichni však měli uniformy, helmy, opasky a sekerky. K dispozici také měli žebříky, trhací háky a stříkačku.

Pokud měli hospodáři koně, měli tzv. povinnost dát koně do požární přípřeže k hasičské stříkačce (pokud byl nahlášen oheň, tak se majitel koně účastnil požáru také.) Pro hospodáře toto byla veliká čest, a proto byli zároveň členy sboru. Sbor byl provázen i několika společenskými akcemi pořádanými v obci. Mezi tyto akce patřily tradiční hasičské bály. Že milovický hasičský sbor se i v minulosti vždy uplatnil, svědčí např. zápisy o tom, že když v roce 1881 hořel v Lysé nad Labem ovčín, bylo  9 – ti členné družstvo se stříkačkou na místě za 35 minut Požár byl ohlášen deset minut po poledni a záchranné skupiny dorazily již ve tři čtvrti na jednu. A když hořelo v roce 1883 u pana Roubíčka v Milovicích, bylo 14 mužů se stříkačkou na místě za 8 minut. Když se v roce 1888 konaly oslavy 10. výročí založení hasičského sboru, proběhlo veřejné předání hasičské stříkačky dvoukolky, kterou zakoupilo k této příležitosti sboru obecní zastupitelstvo.

Historik Aleš Kubeš: období 1890 – 1945 – Především je nutné zmínit situaci hasičského dění na počátku 20. století. V té době byly již zaváděny nové metody v této oblasti a to jak v městech – tam zejména – tak i na venkově. To platí samozřejmě i u sboru dobrovolných hasičů v Milovicích. Na tomto místě je třeba zdůraznit skutečnost, že milovický sbor měl poněkud odlišné postavení od sborů jinde. Příčnou toho byla od roku 1904 skutečnost, že počátkem 20. století bylo zde zřízeno velké vojenské cvičiště, postaven vojenský tábor a řada dalších zařízení. C. a K. rakouský vojenský erár počítal s tím, že v případě potřeby budou povoláni i hasiči z milovického sboru. Později byla i uzavřena v té věci smlouva mezi vojenskou správou a milovickým sborem. Počet členů čas od času mírně kolísal, leč na činnost sboru to nemělo valného vlivu. Tak např. v roce 1881, tedy 3 roky od založení sboru, byl početní stav 20 mužů. Ženy a mládež tenkrát ve sboru nebyly. Rovněž tak 1. světová válka, kdy někteří muži narukovali k vojsku, sbor neoslabil. Ve 20. letech minulého století se již zvolna měnil charakter vesnice. Nebylo již tolik doškových střech, leč stodoly byly plné sena a slámy, ale i tak docházelo občas k požárům. Roku 1931 v červenci hořelo ve dvoře. To byla sestava hospodářských a obytných budov. Hašení se kromě místního sboru účastnil i sbor z Lysé nad Labem s motorovou stříkačkou, hasiči z Benátecké Vrutice a vojsko. Oheň se díky tomuto úsilí nerozšířil na obytné budovy, leč ostatní objekty shořely zcela. Škoda činila 70 000 Kč a byla kryta pojištěním.

Po odchodu německé armády v posádce zůstalo hasičské auto značky HORCH. Členové sboru vrak  v letech 1954 – 1956 zprovoznili, aby zásahy byly rychlejší a účinnější. Členové sboru již nebyli hasiči bratři a sestry, ale soudruhy a soudružkami požárníky. Psal se rok 1959, ve kterém byly započaty opravy hasičské zbrojnice a zakoupen starší požární automobil. V roce 1966 byl založen požární kroužek při základní škole za vydatné podpory p. učitele Jelínka. Scházelo se 28 dětí pod vedením p. Jaromíra Kohouta a J. Duchana.

Děti tvořily žňové hlídky, stanovaly na Třešňovce (bývalý třešňový sad nad hřbitovem) a hlídaly obilí podle železniční tratě. Jedna z hlídek (ve složení S. Matějka, O. Žák, J. Velechovský,  J. Zikmund, V. Dvořák, J. Dvořák, F. Dvořák, J. Valtr, J. Kraus,
O. Matouš  a  M. Černohlávek), vyhrála celostátní kolo v požární soutěži a byla pozvána do Domu dětí na Pražském hradě k převzetí ocenění. Toto družstvo pak v roce 1967 vyhrálo i 1. kolo okresní soutěže a v druhém kole byly druzí.(p. Černohlávek je současným starostou dobrovolných hasičů v Milovicích) Roku 1971-75 byla svépomocí vybudována nová hasičská zbrojnice, s klubovnou a garáží pro dvě auta a stříkačky.  V roce 1978 byla na restauraci „U Vojtěchů“ umístěna pamětní deska k 100. výročí založení sboru, která se ztratila při požáru této restaurace v roce 1989.

K 105. výročí sboru roku 1983 vzniklo soutěžní družstvo žen. Družstvo žen se účastnilo okrskových a okresních soutěží 6 let. Pak došlo na okresním Polabském poháru k úrazu velitelky p. M. Hájkové a tím požárnice přestaly s aktivní činností. Jedna z členek družstva se pak začala věnovat práci s mládeží pod odborným dohledem p. Kohouta. Dětské družstvo se omlazovalo a bylo aktivní pod vedením p.  Matějkové a p. Brachtýře až do roku 1992, kdy zaniklo z důvodu těžkého onemocnění p. Brachtýře a novému náročnému zaměstnání p. Matějkové. Družstvo dětí začalo opět vykazovat činnost v roce 1995-96 kategorií starších a vrátila se éra úspěšných účastí na soutěžích za vedení R. Matějkové a J. Brynycha. (členové družstva M. Kopřiva, J. Čepička, P. Tejnický, P. Černý, L. Brynych, J. Kubeš).

Z těchto členů je nyní  složena JPO Milovice. Po roce 2002 je  opět aktivita s mládeží byla v útlumu. Po zvýšení počtu obyvatel města, především z  městské části Mladá, se sbor rozrostl a zároveň se zvětšil okrsek. Našel se i vedoucí pro mladé hasiče, který navázal na úspěchy z let minulých.