DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Ples 2020

Vážení spoluobčané, kamarádi, bratři, sestry a hosté.

Ples dne 14. 3. 2020 pořadaný naším sborem se přesouvá.

O novém termínu Vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení.


 

imageMasopust 2020.

Výbor sboru zve své dospělé členy na masopust,  spojený s konzumací zabijačkových specialit.
 
Kdy?   V době před půstem tedy 22.2. 2020 od 9.00 hod.
 
Kde? Ve zbrojnici.
 
Proč?  Obnovme tradici.
 
Něco málo z faktů:
 
Masopust  je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá nic společného s liturgií, ale přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40 denní půst před Velikonocemi.
 
Jedná se o období, které je velmi bujaré, plné veselosti, zábav a bezstarostnosti, kdy výjimečně neplatí žádné předpisy a pravidla. Tato doba je také chápána jako jakýsi antipůst, kdy si lidé mohou dopřávat hojnost v jídle, která bývá znázorněna především pojídáním tučného masa nebo koblih
 
Ve starověku se původně řídil začátek nového roku dle vegetačního cyklu přírody a příchod nového roku se shodoval s příchodem jara v měsíci březnu. Takovýto roční cyklus dodnes připomínají římské bakchanálie, které nesou své jméno podle římského boha a patrona vinné révy a hodování Bakcha. Analogickými oslavami k bakchanáliím byly také například luperkálie nebo saturnálie. Tyto oslavy příchodu nového roku později přešly také do civilního řádu roku jako oslavy předjaří a přetavily se v oslavy masopustů, karnevalů
 
Přesto, že masopustní období trvá od 7. ledna do masopustního úterý, v českém prostředí se zachovala především tradice slavit poslední tři dny, také nazývané jako končiny nebo ostatky.
 
Svůj tradiční scénář má však také poslední čtvrtek v masopustním období, nazývaný jako tučný čtvrtek neboli tučňák. V tento den se konají hlavní přípravy na masopust v podobě zabijačky a pojídá se tradiční pokrm knedlo-zelo-vepřo. Tyto praktiky mají svůj základ v pověrách, které říkají, že na tučný čtvrtek má člověk pít a jíst co nejvíce, aby byl celý rok při síle.
 
Začátek hlavní masopustní zábavy se pak koná na masopustní neděli. Tento den se organizují taneční zábavy a hodování. Charakteristickými pro tento den byly tzv. jalové hody, které pořádaly zpravidla ženy. Ty zaplatily hospodu a muzikanty a pořádaly zábavu samy pro sebe.
 
Během masopustního pondělí se v zábavě a tanci pokračuje. Tento den se nejčastěji koná tzv. mužovský bál, na nějž však nemá přístup svobodná chasa. Tradičním zvykem na tomto bále je vyskakování při tanci, které spočívá v představách, že jak vysoko selka při tanci vyskočí, tak vysoko jí poroste obilí (nebo také len nebo konopí).
 
Vyvrcholení masopustu představuje masopustní úterý. Pro tento den jsou charakteristické průvody maškar, masopustní divadelní představení a obchůzky po domech. Během obchůzek se nesmí vynechat žádný dům z vesnice a mladí muži obíhají před každým z domů kolečko. Samotná obchůzka má vždy svůj daný řád a rozdíly na základě místních tradic. Tento den také nastává vrchol masopustního obřadu, a to loučení se s masopustem. To bývá znázorňované průvodem s márami, na nichž je uložen masopust, představován figurínou nebo živou postavou. Masopust je také někdy symbolizován basou nebo se objevuje v podobě nejbujarejší masky, většinou kobyly. Před celou vesnicí se pak koná soud, na němž je masopust odsouzen a veřejně popraven. Na masopustní úterý večer nakonec probíhá taneční zábava, která trvá pouze do půlnoci a někdy bývá ukončena právě pochováním basy.[2] Ráno na popeleční středu se pak všichni odebírají do kostela pro popelec a zahajují tím postní obdob
 
zdroj:

https://wikisofia.cz/wiki/Masopustpe the title here

Type the text here

Požární ochrana očima dětí

Výtvarná a literární soutěž pro mladé hasiče, děti základních a mateřských škol a organizací pro volnočasové aktivity dětí a mládeže.

https://oshnymburk.cz/index.php/2020/01/09/pozarni-ochrana-ocima-deti-2020/


 

Hasičský ples

14. 3. 2020 od 20.00 hodin

Kuturní dům Milovice, ul. 5. května

K tanci a poslechu hraje REGENT s Petrou Rezovou

https://www.facebook.com/petra.rezova.1

 

 

BEST OF HASIČKA 2017 - 2018

Veronika Macháčková


kalendář na 2019

Zakoupit na

http://www.vyzbrojna.cz/cz/3003/3123/kalendar-nastenny-miss-hasicka-2018.html

Oslavy 140 let založení sboru

Dovolte mi z celého srdce poděkovat všem, tedy členům, rodičům mladých hasičů, přátelům, organizacím a státním organizacím, kteří finančně podpořili, nebo ještě podpoří, realizaci historického praporu Sboru dobrovolných hasičů Milovice nad Labem.. Dne 4. 5. 2019 proběhne odhalení výroční desky a slavnostní zavěšení stuhy se jmény dárců. Všichni dárci budou na tento akt osobně pozváni.Všem komu není myšlenka dobrovolného hasičstva cizí a popořili, pro sbor tak významný počin, pořízení historického praporu, jménem výboru ještě jednou děkuji.Petr Jirout, náměstek starosty sboru.

     

             

 

 

140. výročí založení sboru

 8. září 2018

 

 

Vznik praporu podpořilo

Město Milovice  

 

Středočeský kraj


 

Historie a současnost sboru

1878 - 2018

Od 8.8. 2018 ve vestibulu radnice.


 

image

MISS HASIČKA 2017

http://www.misshasicka.cz/poctiva-miss-hasicka-sympatie.php

Hlasuj pro naši Verču č. 7, která postoupila do finále MISS Hasička. Veronika je členkou sboru již 11-tým rokem. Začala jako malá holčička a nadšení pro hasičinu ji vydrželo do současné doby. Složila zkoušky preventisty a strojníka. Do svých 15 - ti  let reprezentovala sbor v požární sportu a současné době se podílí na výchově mladých hasičů. S týmem mladých hasičů se opakovaně stala vítězkou Milovického poháru, Poháru Lyseckého  a Sportovcem Milovic. Minulý rok byla oceněna stužkou věrnosti dobrovolnému hasičstvu. Věnuje se bytovému desingnu, fotografování, snowboardingu a dětem. Po maturitě by ráda studovala pedagogiku. Aktivně spolupracuje s odbornou radou historie při OSH Nymburk, kdy se podílí na realizaci výstav.

Veronika Macháčková

http://www.misshasicka.cz/hlasovani.php?detail=7

https://www.facebook.com/MissHasicka/photos/a.1577325285643169.1073741894.188920074483704/1577326575643040/?type=3&theater

https://www.instagram.com/misshasicka/

Fotografie s Verčou

http://www.sdhmilovice.cz/Verca.html

Na shora uvedených odkazech můžete hlasovat.


 

SDH Milovice a JPO Milovice  zdvořile žádá všechny občany o pomoc.

Vážení občané, starousedlíci

u příležitosti nastávajících oslav 135. let od založení sboru, bychom rádi současné obyvatele Milovic seznámili s historií sboru. Proto Vás všechny zdvořile žádáme o poskytnutí jakého- koliv materiálu, týkající se sboru. Sbor nechce poskytnuté materiály získat / pokud ano, tak bude vděčen/, ale na náklady sboru budou na místě pořízeny kopie a fotodokumentace poskytnutých materiálu. Sbor má zájem o fotografie, legitimace, relikvie, ocenění a pod. Můžete nás kontaktovat cestou www stránek. Na všechny podněty budeme reagovat.

Dále by SDH Milovice rádo setkalo s bývalými členy z let minulých, kteří již nejsou členy sboru, za účelem další spolupráce a získání historických faktů o sboru. 

S přátelským pozdravem a poděkováním

Petr Jirout, náměstek starosty sboru